top of page

Fotografies Casal d'estiu

CASAL D’ESTIU DE L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL ASPASIM

Des del 2011 gestionem el Casal d’estiu de l’EEE ASPASIM incloent el grup d’infantil, de primària i de secundària. Així doncs, al llarg del juliol, els 20 participants del casal gaudeixen d’activitats de lleure pròpies de l’estiu aprofitant els recursos de la masia de Vallvidrera on es situa la seu d’ASPASIM. A més a més poden gaudir d’altres recursos o serveis de la ciutat de Barcelona. (Piscines d’Hospitalet Nord, IMAX, Museu de la Música…)

CASALS D’ESTIU ORDINARIS: SUPORT A LA INCLUSIÓ EDUCATIVA

També donem suport a d’altres Casals d’estius d’escoles d’educació primària en la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

img10
img14
img12
bateria
img5
img1
img16
bottom of page