top of page

Esplai Al Vent!

L'Esplai Al Vent, és un projecte de lleure per a infants amb NEE on es realitzen jocs, activitats de lleure, tallers i sortides pròpies de l'àmbit del lleure educatiu.

Les trobades es realitzen quinzenalment els dissabtes, generalment al matí, en un espai cedit com és l'Orfeó Martinenc, o en altres espais comunitaris on duem a terme diferents activitats.

La nostra finalitat és comptar amb un espai i temps de lleure no formal enriquidor i adaptat a les necessitats de suport de cada infant i afavorir la sensibilització social envers a les persones amb necessitats educatives especials. Treballar per la inclusió no només per aquelles persones que tenen una diversitat funcional sinó perquè a la comunitat se li mostri una realitat moltes vegades oculta però no per això menys real. 

Els destinataris son infants de 3 a 14 anys amb NEE i una necessitat de suport extens i/o generalitzat.​

bottom of page